KURSSIMAKSUT JA MAHDOLLINEN KORONAKESKEYTYS

Lukuvuoden 2020-2021 kurssimaksut määräytyvät johtokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Mahdollisen koronakeskeytyksen vuoksi maksuista poiketaan niin, että opiskelijoita laskutetaan vain pidettyjen tuntien mukaan siltä osin kuin opetusta ei voida järjestää etäopetuksena.

Syksyn laskutukset käynnistyvät loka-marraskuussa.

Laskutuksen jälkeen tapahtuva keskeytys huomioidaan em. tavalla opintomaksupalautuksena, mikäli opetus keskeytyy kokonaan.

Takaisin | Arkisto