Siirry sisältöön

Opintopistekurssit

Opintopistekurssien tunnusNyt myös kansalaisopistoissa on mahdollisuus suorittaa opintopisteitä.
 
Opintopisteiden avulla voit virallisesti osoittaa osaamisesi esimerkiksi työnantajalle tai jatko-opinnoissa. Opintopisteet kirjataan Oma Opintopolku –palveluun, jossa suoritteita pääsee itse katsomaan ja jakamaan.
 
Mahdollisuus opintopisteiden suorittamiseen kerrotaan kurssin tiedoissa. Jokilatvan opiston opintopistekurssit löytyvät kurssiohjelmasta noppa- merkillä. Kurssin tiedoista näet myös kurssin laajuuden opintopisteinä, yksi opintopiste vastaa noin 27 oppitunnin työmäärää. Tähän voi sisältyä tunneilla työskentelyn lisäksi itsenäistä työtä.
 
Ilmoita kurssin alussa opettajalle, mikäli haluat kurssista opintopisteitä. Suoritusmerkintä edellyttää säännöllistä osallistumista kurssille ja hyväksyttyä edistymistä kurssin tehtävissä. Osaamistasi arvioi kurssin opettaja. Hyväksytyn suorituksen jälkeen Jokilatvan opisto kirjaa opintopisteet Oma Opintopolku-palveluun. Opintopistekurssi maksaa normaalin kurssimaksun, opintopisteiden kerryttäminen ei maksa erikseen. Kirjallinen opintopistetodistus 10€.
 
Opintopistekurssille voi osallistua myös normaalisti ilman suoritusmerkintöjä.

Mikä opintopistekurssi?

Opintopistekurssilla on aina kurssikuvauksesta selviävät tavoitteet ja kriteerit, joiden perusteella osaamista arvioidaan. Kurssin laajuus ilmoitetaan opintopisteinä. Yksi opintopiste tarkoittaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Kurssin luonteesta riippuu, miten paljon tavoitteiden saavuttaminen edellyttää itsenäistä työskentelyä oppituntien ulkopuolella.

Osaamisen arviointi on aina opiskelijalle vapaaehtoista. Päätät itse kurssin alkaessa, haluatko, että osaamistasi arvioidaan ja sinulle annetaan kurssista opintosuoritusmerkintä. Kurssille voi siis osallistua, vaikkei haluaisikaan osaamisen arviointia ja opintosuoritusmerkintää.

Kurssilla ei pidetä kokeita, vaan osaaminen osoitetaan tekemällä erilaisia tehtäviä kurssin aikana. Osaamisen osoittaminen edellyttää siis sitä, että osallistut kurssille aktiivisesti.

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty-merkintä tarkoittaa, että olet saavuttanut kurssin osaamistavoitteet. Merkinnät Omaan Opintopolkuun tehdään vasta, kun kurssi on päättynyt. Vain hyväksytyt suoritukset viedään Oma Opintopolku -palveluun.

Opintopistekurssi maksaa tavallisen kurssimaksun verran, eli opintopisteiden kerryttämisestä ei veloiteta lisämaksua.

Miten opintopisteitä voi hyödyntää?

Opintopisteitä voi hyödyntää osaamisen osoittamiseksi vaikkapa työnhaussa, kuten työhakemuksissa ja ansioluetteloissa.

Vastaanottavan oppilaitoksen hyväksynnällä opintopisteitä voi hyväksi lukea myös toisen oppilaitoksen opinnoissa, esimerkiksi vapaavalintaisissa kieliopinnoissa.

Kansalaisopistojen opintopistekurssien suoritusmerkinnät taltioituvat Oma Opintopolku-palveluun, josta voit jakaa haluamasi suoritukset esimerkiksi toiselle oppilaitokselle tai työnantajalle.

Miten opintopistekurssille voi osallistua?

Ilmoittaudu kurssille tavalliseen tapaan. Opiston asiakaspalvelu auttaa tarvittaessa ilmoittautumisessa. Kysy tarvittaessa kurssin sisällöistä ja osaamisen osoittamisesta kurssisuunnittelijalta.

Ilmoittautuessasi tai viimeistään kurssin alussa annat suostumuksen tietojen käsittelyyn erillisellä lomakkeella, jotta opintopistemerkinnät voidaan kirjata Oma Opintopolku -palveluun. Voi osallistua opintopistekurssille myös, vaikka et haluaisikaan kurssista suoritusmerkintää.

Osaamisen osoittaminen tapahtuu osana kurssin toimintaa, joten opintosuoritusmerkinnän saaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssille. Tehtävät ovat kurssilla pääsääntöisesti kaikille yhteisiä.

Opintopistekurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arviointi perustuu kurssin tavoitteisin ja arviointikriteereihin.

Katso aiheeseen liittyvä Kansalaisopistojen liiton tuottama video YouTubesta