Siirry sisältöön

Järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata turvallinen ja viihtyisä opiskeluympäristö kaikille opiskelijoille ja työpaikka opettajille ja muille työntekijöille. Jokainen opiston toimintaan osallistuva ryhmän jäsen vaikuttaa omalla toiminnallaan työympäristön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.

I
Järjestyssääntöjä sovelletaan Jokilatvan opiston tiloissa ja kaikessa toiminnassa.

II
Jokilatvan opistossa noudatetaan hyviä tapoja ja hyvää käytöstä. Voimakkaiden hajusteiden käyttöä pyritään välttämään.

III
Siisteys lisää viihtyisyyttä. Roskat kuuluvat roska- astioihin ja käytössä olleet välineet palautetaan takaisin paikoilleen!

IV
Jokilatvan opiston omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuuden vahingoittumisesta tulee ilmoittaa opettajalle ja toimistoon. Tahallisesti aiheutettu vahinko on korvattava.

V
Opiskelija on velvollinen noudattamaan annettuja turvallisuusohjeita.

VI
Jokilatvan opisto ei vastaa henkilökohtaisista arvoesineistä.

VII
Autot, moottoripyörät ja muut kulkuneuvot tulee pysäköidä niille varatuille P-alueille. Pelastustiet tulee pitää vapaana.

VIII
Jokilatvan opisto on savuton oppilaitos. Tupakointi, nuuskan ja sähkösavukkeiden käyttö oppilaitoksen sisätiloissa, käytössä olevilla ulkoalueilla sekä opiston järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty. Oppilaitoksen henkilökunta on velvollinen huomauttamaan opiskelijaa tupakkalain rikkomisesta.

IX
Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen, myynti ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty.

X
Opiston tiloihin ei saa tuoda eikä pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

Järjestyssäännöt on hyväksytty Jokilatvan opiston johtokunnassa 9§, 15.3.2018. Järjestyssäännöt perustuvat hyvien tapojen, Järjestyslain (612/2003) sekä Tupakkalain (698/2010) mukaisiin käytäntöihin.