Siirry sisältöön

Opiston opetussuunnitelma

Koko opiston yleinen opetussuunnitelma

Johtokunta on hyväksynyt 28.6.2023 Jokilatvan opiston opetussuunnitelman 2023-2024, joka on ensimmäinen koko opiston opetusta koskeva opetussuunnitelmatasoinen suunnitelma, joka otetaan käyttöön 1.8.2023 alkaen.

Jokilatvan opiston opetussuunnitelma on pedagogisen ohjauksen, suunnittelun, perehdyttämisen, johtamisen ja arvioinnin työväline. Opetussuunnitelman tarkoitus on auttaa henkilöstöä, opiskelijoita, päättäjiä ja sidosryhmiä saamaan kokonaiskuva Jokilatvan opiston opetustoiminnoista. Opetussuunnitelma toimii opetuksen suunnittelun ja toteutuksen perustana sekä siltana opiston strategian ja toteutettavan opetusohjelman välillä.

Opetussuunnitelma tukee tavoitteiden saavuttamista ja laadukasta opetustoimintaa. Lisäksi se on opetuksesta vastaavan henkilöstön ammatti-identiteetin ja itseymmärryksen tuki sekä toimintaa kehittävän dialogin mahdollistaja.

>> Lue tästä opiston opetussuunnitelma 2023-2024

Soitinopetuksen opetussuunnitelmat

Yleistä opetussuunnitelmaa täydentävinä suunnitelmina johtokunta on hyväksynyt 28.6.2023 soitinkohtaiset opetussuunnitelmat pianoon, viuluun, kitaraan ja yksinlauluun. Näiden opetussuunnitelmien tarkoituksena on toimia soitinopetuksen selkärankana ja mahdollistaa yksittäiselle opiskelijalle tavoitteellisen soitonopiskelun.

Soitinopetuksen opetussuunnitelmat jakaantuvat tasollisesti kolmeen osaan: alkeis-, perus- ja jatkotasoon. Alkeis- ja perustaso on jaettu edelleen kolmeen osaan. Tavoitteellisesti opiskelevat opiskelijat voivat suorittaa eri tasojen opintoja osaamisperusteisesti. 

Hyväksytysti suoritetusta tasosuorituksesta opiskelija saa tasosuoritustodistuksen ja suoritus viedään valtakunnalliseen Koski -opintosuoritusrekisteriin ja edelleen jokaisen oppilaan henkilökohtaiseen Oma Opintopolkuun. Tavoitteellisesta opiskelusta kiinnostuneiden kannattaa keskustella asiaan liittyen soitonopettajan kanssa. Lisätietoja voi kysyä myös opiston toimistosta.

>> Lue tästä pianonsoiton opetussuunnitelma
>> Lue tästä viulunsoiton opetussuunnitelma
>> Lue tästä kitaransoiton opetussuunnitelma
>> Lue tästä laulunopetuksen opetussuunnitelma

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta.

Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista. Opetus kehittää taiteenalalle ominaista osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Jokilatvan opisto tarjoaa taiteen perusopetusta kuvataiteissa ja käsityössä.

>> Lue tästä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma 2018.