Siirry sisältöön

Kielitaidon eurooppalainen viitekehys

Kielitaidon eurooppalaisen viitekehyksen mukaiset taitotasot

ALKEISTASO

A1

Ymmärtäminen: Tunnistan tuttuja sanoja ja kaikkein tavallisimpia sanontoja, kun minulle puhutaan hitaasti ja selvästi. Ymmärrän tuttuja nimiä, sanoja ja hyvin yksinkertaisia lauseita.

Puhuminen: Selviydyn kaikkein yksinkertaisimmista keskusteluista, jos puhekumppanini on valmis toistamaan sanottavansa tai ilmaisemaan asian toisin, puhumaan tavallista hitaammin ja auttamaan minua muotoilemaan sen, mitä yritän sanoa. Osaan käyttää yksinkertaisia sanontoja ja lauseita kuvaamaan, missä asun ja keitä tunnen.

Kirjoittaminen: Pystyn kirjoittamaan lyhyen, yksinkertaisen viestin, esimerkiksi lomaterveiset.

A2

Ymmärtäminen: Ymmärrän lyhyiden, selkeiden, yksinkertaisten viestien ja kuulutusten ydinsisällön. Pystyn lukemaan hyvin lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä.

Puhuminen: Selviydyn hyvin lyhyistä keskusteluista, mutta ymmärrän harvoin kylliksi pitääkseni keskustelua itse yllä. Pystyn kuvaamaan lähiympäristöäni käyttäen, usein luettelomaisesti, aivan yksinkertaisia ilmauksia ja lauseita.

Kirjoittaminen: Pystyn kirjoittamaan lyhyitä, yksinkertaisia muistiinpanoja ja viestejä asioista, jotka liittyvät arkisiin tarpeisiini.

PERUSTASO

B1

Ymmärtäminen: Ymmärrän pääkohdat selkeästä yleiskielisestä puheesta ja tavoitan pääkohdat monista radio- ja tv-ohjelmista kun puhe on melko hidasta ja selvää. Ymmärrän tekstejä, joissa on pääasiassa hyvin tavallista arkipäivän kieltä tai työhön liittyvää kieltä.

Puhuminen: Selviydyn useimmista tilanteista, joita syntyy kohdekielisillä alueilla matkustettaessa. Pystyn osallistumaan valmistautumatta keskusteluun aiheista, jotka ovat tuttuja. Osaan liittää yhteen ilmauksia yksinkertaisella tavalla kuvatakseni kokemuksia ja tapahtumia, toiveitani ja pyrkimyksiäni sekä mielipiteitäni ja suunnitelmiani.

Kirjoittaminen: Pystyn kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä aiheista, jotka ovat tuttuja tai itseäni kiinnostavia.

B2

Ymmärtäminen: Ymmärrän pitkähköä puhetta ja luentoja sekä tv-uutisia ja ajankohtaisohjelmia. Ymmärrän useimmat yleispuhekielellä esitetyt elokuvat. Pystyn lukemaan ajankohtaisia ongelmia käsitteleviä artikkeleita ja raportteja ja havaitsemaan niissä kirjoittajien näkökulmat ja kannanotot.

Puhuminen: Pystyn viestimään niin sujuvasti ja spontaanisti, että säännöllinen yhteydenpito syntyperäisten puhujien kanssa on mahdollista ilman että kumpikaan osapuoli kokee sen hankalaksi. Pystyn selittämään näkökantani johonkin ajankohtaiseen kysymykseen ja esittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.

Kirjoittaminen: Pystyn kirjoittamaan selkeitä, myös yksityiskohtia sisältäviä selvityksiä hyvinkin erilaisista aiheista, jotka kiinnostavat minua. Pystyn myös laatimaan kirjoitelman tai raportin jostain tietystä näkökulmasta.

JATKOTASO

C1

Ymmärtäminen: Ymmärrän pitkähköä puhetta silloinkin, kun sitä ei ole muotoiltu selkeästi ja kun asioiden välisiin suhteisiin vain viitataan eikä niitä ilmaista täsmällisesti. Ymmärrän pitkiä ja monipolvisia asia- ja kirjallisuustekstejä ja huomaan tyylieroja.

Puhuminen: Pystyn ilmaisemaan ajatuksiani sujuvasti ja spontaanisti ilman että minun juurikaan tarvitsee hakea ilmauksia. Osaan käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti. Pystyn esittämään selkeitä ja yksityiskohtaisia kuvauksia monipolvisista aiheista ja kehittelemään keskeisiä näkökohtia sekä päättämään esitykseni sopivaan lopetukseen.

Kirjoittaminen: Pystyn ilmaisemaan ajatuksiani ja näkökantojani varsin laajasti selkeässä, hyvin jäsennetyssä tekstissä. Osaan valita oletetulle lukijalle sopivan tyylin.

C2

Ymmärtäminen: Ymmärrän vaikeuksitta kaikenlaista elävää ja nauhoitettua puhetta silloinkin, kun on kyse syntyperäisen kielenpuhujan nopeasta puheesta. Pystyn lukemaan vaivatta käytännöllisesti katsoen kaikenlaista kirjoitettua kieltä.

Puhuminen: Pystyn ottamaan vaivatta osaa asioiden käsittelyyn ja kaikkiin keskusteluihin. Tunnen hyvin kielelle tyypilliset, idiomaattiset ilmaukset ja puhekieliset ilmaukset Osaan perääntyä ja kiertää mahdolliset ongelmat niin sujuvasti, että muut tuskin havaitsevat olleenkaan ongelmia. Pystyn esittämään selkeän ja sujuvan kuvauksen tai perustelun asiayhteyteen sopivalla tyylillä.

Kirjoittaminen: Osaan kirjoittaa selkeää, sujuvaa tekstiä asiaankuuluvalla tyylillä. Pystyn kirjoittamaan monimutkaisia kirjeitä, raportteja tai artikkeleita, jotka esittelevät jonkin yksittäisen tapauksen.

Jokilatvan opiston lisäys kielitaidon viitekehykseen

Lähtötaso A0

Jokilatvan opiston kurssitasomäärityksissä käytetään lisäksi virallisen viitekehyksen ohessa lähtötaso A0 -tasoa, joka on kaikkien alkeiskurssien lähtötaso. Lähtötasolla A0 ei tarvita mitään aiempia opintoja.