Siirry sisältöön

Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely

Jokilatvan opisto rekisterinpitäjänä tallentaa opiskelijoiden henkilötietoja opiston asiakasrekistereihin. Asiakasrekisterit koostuvat paperiasiakirjoista ja sähköisesti ylläpidettävästä opiskelijahallintojärjestelmästä Hellewistä.

Rekistereistä on laadittu tietosuojaseloste, jossa yhdistyvät rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Tietosuojaselosteesta ilmenevät mm. rekisterien tietosisältö, asiakastietojen käyttötarkoitus sekä säännönmukaiset tietolähteet.

>> Tietosuojaseloste (.pdf)

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Opiskelijalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä oikeus vaatia mielestään virheellisen tai tarpeettoman tiedon poistamista tai oikaisemista. Kun opiskelija haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä itsestään tai hänen huollossaan olevista lapsista on tallennettu opiston opiskelijarekisteriin, hän toimittaa pyyntönsä opiston rehtorille asiakasrekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeella. Tarkastuspyyntölomakkeeseen kirjataan vuosi ja kurssi, jolla opiskelija on ollut.

Jos opiskelija vaatii asiakasrekisterissä olevien tietojen korjaamista, hän käyttää henkilötietojen korjaamisvaatimuslomaketta.

>> Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (.pdf)
>> Rekisteritietojen korjaamisvaatimus (.pdf)

Henkilötietojen salassapito

Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille ilman henkilön suostumusta, muulloin kuin laissa erikseen säädetyssä tilanteessa.