Siirry sisältöön

Taiteen perusopetus

Jokilatvan opiston taiteen perusopetuksessa voi kehittää itseään tavoitteellisesti kuvataiteessa tai kädentaidoissa.

Opetus on valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan sidottua, yleisen oppimäärän mukaista (500 ot). Pitkäjänteisessä työskentelyssä tutustutaan monipuolisesti taiteen maailmoihin.

Tule mukaan luovaan joukkoon, yhdessä oppimisesta ja uusista oivalluksista iloiten!

Lapset ja nuoret

Harrastuksen taiteen perusopetuksen parissa voi aloittaa kouluikäisenä, sopiva aloitusikä on 7-9-vuotta. Koko oppimäärän suorittaminen kestää noin 6 lukuvuotta. Lukukausimaksu sisältää myös materiaalit.

Lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen oppimäärä jakaantuu Jokilatvan opistossa seuraavasti: Alkuopinnot kestävät kaksi lukuvuotta ja sisältävät sekä kuvataiteen että kädentaitojen opintoja. Kolmantena lukuvuonna valitaan joko kuvataiteen tai käsityön opintopolku, joka kestää neljä lukuvuotta.

Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista.

Aikuisten taiteen perusopetus (ATPO)

Jokilatvan opistossa aikuisten taiteen perusopetuksen opinnot voi suorittaa noin neljässä lukuvuodessa ja edellyttävät kiinnostuksen lisäksi myös sitoutumista tavoitteelliseen opiskeluun. Opinnot sisältävät pienryhmäopetusta ja itsenäistä työskentelyä, opintokäyntejä sekä opintojen tavoitteisiin sopivia vapaavalintaisia kursseja. Lukukausimaksu kattaa opetuksen ja opintojen ohjauksen, materiaalit opiskelija hankkii itse.

Kuvataiteen opintojen tarkoituksena on kehittää aikuisen oppijan henkilökohtaista suhdetta kuvataiteeseen ja vahvistaa hänen identiteettiään taiteentekijänä. Opinnoissa perehdytään monipuolisesti kuvataiteen ilmaisukeinoihin ja käsitteisiin, sekä tunnistetaan visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. Opetuksessa huomioidaan oppijan yksilöllinen osaaminen sekä oppimisen tarpeet. Opiskelijaa ohjataan pitkäjänteisen työskentelyyn, omien kokemusten tutkimiseen taiteellisen toiminnan lähtökohtana, sekä oman kuvallisen ilmaisun reflektointiin.

Käsityön opintojen tarkoituksena on oman ilmaisutavan, muotoiluajattelun ja taiteellisen työskentelyn kehittäminen sekä materiaalien ja tekniikan hallinta. Opetuksessa otetaan huomioon aikuisen oppijan omat mielenkiinnon kohteet ja aiempi osaaminen. Päämääränä on oppimisen ilon saavuttaminen tekemisen, vuorovaikutuksen, ponnistelemisen, uuden oivaltamisen sekä luovan ja kokeilevan työskentelyn avulla.

>> Nivalan aikuisten taiteen perusopetuksen ryhmät lv. 23-24

Lisätietoja opinnoista: kuvataideopettaja Maarit Räisänen, p. 044-4456213, maarit.raisanen@haapajarvi.fi

tai käsityönopettaja Tarja Pärn, p. 040-9101580, tarja.parn@haapajarvi.fi

TAITEEN PERUSOPETUS JOKILATVAN OPISTOSSA

Jokilatvan opisto tarjoaa taiteen perusopetusta kuvataiteissa ja käsityössä.
>> Taiteen perusopetuksen lukuvuosiesite lv. 23-24

Tutustu Jokilatvan opiston taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan 2018.

TAITEENPERUSOPETUKSEN TARJONTA OSASTOITTAIN

Haapajärvi

>> Haapajärven tpo-ryhmät lv. 23-24
 

Nivala

>> Nivalan tpo-rymät lv. 23-24
>> Nivalan aikuisten taiteen perusopetuksen ryhmät lv. 23-24
 

Pyhäjärvi

>> Pyhäjärven tpo-ryhmät lv. 23-24

Reisjärvi

>> Reisjärven tpo-ryhmät lv. 23-24