Siirry sisältöön

Ilmoittautuminen ja maksut

Ennakkoilmoittautuminen

Ilmoittautumisia otetaan vastaan puhelimitse ja internetin kautta ma 14.8.2023 klo 9.00 alkaen. Et voi ilmoittautua sähköpostitse, tekstiviestillä tai vastaajapalvelun kautta.

Opiston jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan ennakkoon ennen kurssin alkamista soittamalla opiston toimistoon tai käymällä paikan päällä  tai opiston www-sivujen kautta. Kurssi toteutuu, mikäli määräpäivään mennessä kurssille on ilmoittautunut minimimäärä opiskelijoita. Vain erikseen mainituilla kursseilla ilmoittaudutaan paikan päällä tai muulla tavalla.

Ennakkoilmoittautuminen on samalla opiskelijaksi ilmoittautuminen. Laskutusta, tilastointia ja tiedottamista varten ilmoittautumisen yhteydessä on annettava tarpeelliset henkilö- ja yhteystiedot sekä alennuksiin oikeuttavat perusteet esim. työttömyys.

Internet-ilmoittautuminen 

Internet-ilmoittautuminen EI EDELLYTÄ rekisteröitymistä. Tarkemmat ohjeet voit lukea sivulta web-ilmoittautuminen

Maksut

Koko lukuvuoden kestävillä kursseilla ilmoittaudutaan koko lukuvuodeksi. Opiskelijoita otetaan kursseille myös kesken lukuvuoden. Syyslukukaudella mukaan tulevilta laskutetaan koko lukuvuoden maksu. Kevätlukukauden alusta mukaan tulevilta peritään 60% koko maksusta tai osallistumiskertojen suhteessa, mikäli kurssikertojen määrä syys- ja kevätlukukaudella poikkeavat oleellisesti tavanomaisista määristä.

Maksuista ei myönnetä alennuksia eikä niitä palauteta, jos opiskelija keskeyttää opiskelunsa. Maksetun kurssimaksun kokonaista tai osittaista palautusta voi hakea vain terveydellisiin seikkoihin vedoten. Kansalaisopistolle osoitettuun vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää myös lääkärintodistus.

Maksamattomissa kurssimaksuissa noudatetaan Haapajärven kaupungin huomautus- ja perimismenettelyä. Maksamattomat kurssimaksut voivat johtaa opiskeluoikeuden tilapäiseen menettämiseen.

Kausikortti

Kausikortti maksaa 170 € ja on voimassa 1.8.2023-31.7.2024. Kausikortti oikeuttaa osallistumaan lukuvuoden aikana erikseen ilmoitettuihin ryhmäopetuksen kursseihin lukuun ottamatta ylimääräisiin kesäkursseihin, taiteen perusopetukseen, tutkintokoulutuksiin tai muihin yksittäisiin koulutuksiin, jotka on erikseen rajattu kausikortin ulkopuolelle. KAUSIKORTTI KOSKEE EM. EHDOIN KAIKKIEN OSASTOJEN KURSSEJA. Kausikortti ei koske myöskään materiaali- tai muita kurssimaksun lisäksi tulevia erityiskuluja. Kausikortin hankkineen tulee myös huolehtia opiskelupaikan perumisesta, mikäli on estynyt osallistumaan kurssille. Kausikortin hankkineelta peritään peruuttamattomasta opiskelupaikasta 10 €:n sakkomaksu. Kausikortti on henkilökohtainen. Kausikortti on voimassa lukuvuoden kerrallaan.

Kausikortin voi tilata netti-ilmoittautumisen yhteydessä tai tämän linkin kautta. Kausikortin voi myös tilata puhelimitse jostakin opiston toimistosta.

Alennukset

Työttömyysalennus.
Työttömille, jotka todistavat työttömyytensä, myönnetään 50% alennus yksittäisestä kurssimaksusta ja kausikortista. Työttömän henkilön tulee itse huolehtia siitä, että alennettuun maksuun oikeuttava peruste tulee mainituksi ilmoittautumisen yhteydessä. Työttömän henkilön tulee itse huolehtia työttömyytensä todistamisesta opiston toimistolle, sähköpostina tai kuvaviestinä. Pelkkä ilmoitus työttömyydestä ei oikeuta työttömyysalennukseen.

Sisaralennukset.
Ryhmäopetuksesta ei myönnetä sisaralennuksia. Yksilöopetuksen kurssimaksuista (piano, viulu, kitara) myönnetään sisaralennus seuraavasti: vanhin 16-vuotias tai sitä nuorempi maksaa 100%, seuraavaksi nuori 75% ja kaikki seuraavat nuoremmat sisarukset 50% kurssimaksusta.

Opiskelupaikan peruminen

Opiskelupaikan voi perua maksutta vielä viisi (5) työpäivää ennen kurssin alkua. Tämän jälkeen tehdystä perumisesta peritään 50% kurssin maksusta. Peruuttamattoman opiskelupaikan kurssimaksu laskutetaan täysimääräisenä. Laskutettua kurssimaksua ei poisteta eikä maksusta myönnetä alennuksia, jos opiskelija ei ole perunut oppilaspaikkaa tai keskeyttää opintonsa.