Ajankohtaista opistomaailmassa

REISJÄRVELLE UUSI YLÄKOULU

Tutkimusten ja selvitysten jälkeen Reisjärvellä on päädytty siihen ratkaisuun, että vanha Kisatien yläkoulu puretaan ja tilalle rakennetaan aivan uusi koulurakennus. Taloudellisesti ja toiminnallisesti tämä on epäilemättä viisas ratkaisu, niin paljon epävarmuustekijöitä sisältyy vanhan korjaamiseen.

Uuden yläkoulun rakentaminen on taloudellisesti erittäin merkittävä investointi Reisjärven kunnalle. Merkitys vielä korostuu, kun tiedetään, että se on tulevaisuuteen suuntaava investointi. Uuden koulun pitäisi palvella tulevia sukupolvia ainakin 50 vuotta, mielellään pidempäänkin, kun investoinnin poistoaika on väistämättä kymmeniä vuosia.

Uuden yläkoulun suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida nykyaikaisen opetuksen vaatimukset. Olisi myös osattava arvioida, mihin suuntaan opetus ja koulutus kehittyvät tulevina vuosikymmeninä, jotta koulu, joka palvelisi hyvin myös tulevaisuudessa.

Vaikka uuden koulun rakentaminen on taloudellisesti raskas hanke, syntynyt tilanne kannattaa kääntää nurin niskoin. Reisjärven kunnalla on loistava mahdollisuus rakentaa lapsille ja nuorille nykyaikainen, toimiva ja innostava oppimisympäristö, joka väistämättä heijastuu ympärilleen myönteisesti. Lasten ja nuorten lisääntynyt hyvinvointi heijastuu myös lasten vanhempiin ja muihin aikuisiin, suoraan ja välillisesti lopulta kaikkiin kunnan asukkaisiin. Hankkeen kerrannaisvaikutukset ovat siten hyvin laajat.

Oman oppilaitokseni johtajana haluaisin vielä laventaa näkökulmaa niin, että uuden koulun rakentaminen nähtäisiin investointina koko koulutuksen kenttää silmällä pitäen. Olen kiitollinen siitä, että myös kansalaisopistolta on pyydetty lausuntoa koulun suunnittelua varten. Nyt on hyvä tilaisuus pistää myös kansalaisopiston toimitilat kuntoon.

Koulutilojen yhteiskäyttö on luonnollinen lähtökohta suunnittelulle. Iso osa kansalaisopiston opetuksesta ja toiminnoista voidaan toteuttaa ilman erityisjärjestelyitä, mutta tiettyjen toimintojen osalta tilojen yhteiskäyttö pitää huomioida erityisellä tavalla. Mm. taideopetuksen ja tekstiilitöiden osalta yhteiskäyttö edellyttää, että opistolle varataan omat varastotilat työvälineille ja töille. Teknisen työn luokka tulisi varustaa ammattitason laitteistolla ja purunpoiston tulisi soveltua kovaankin kuormitukseen.

Reisjärvellä on paikkakunnan kokoon nähden poikkeuksellisen voimakas urheiluseuratoiminta, mikä tulisi huomioida liikuntasalin suunnittelussa. Eri käyttäjäkuntia palvelee parhaiten sali, joka on riittävän suuri ja joka voidaan jakaa useampaan lohkoon. Tarkemmin kansalaisopiston näkemyksistä olemme esittäneet sivistystoimen johdolle.

Jokilatvan opiston puolesta toivon viisautta ja näkemyksellisyyttä Reisjärven päättäville tahoille, jotta tämä suurhanke saataisiin toteutettua onnistuneesti.

28.11.2014
Rehtori
Jokilatvan opisto