Siirry sisältöön

Lomakkeet

Opiston lomakkeet on tarkoitettu sähköiseen asiointiin. Alapuolelta löydät seuraavat lomakkeet:

  • Uusien soitto- ja lauluoppilaiden haku
  • Henkilötietolomake
  • Opintosetelihaku 2022-2023
  • Vapaaoppilaspaikat 2022-2023

UUSIEN SOITTO- JA LAULUOPPILAIDEN HAKU

Soitin- ja laulunopetuksen oppilaspaikkojen haku lukuvuodelle 2022-2023 käynnistyy touko-kesäkuun vaihteessa ja jatkuu pe 19.8.2022 saakka. Hakemuksia otetaan vastaan hakuajan päättymiseen saakka. Oppilasvalinnat tehdään hakuajan päättymiseen mennessä tulleiden hakijoiden kesken.  Lukuvuoden aikana vapautuville paikoille otetaan uusia oppilaita jonoon jääneiden tai myöhemmin hakeneiden joukosta.

Alapuolisista linkeistä pääset hakemaan oppilaspaikkaa valitsemaasi soittimeen. HUOM! Lopulliset oppilasvalinnat tehdään kaikkien hakijoiden joukosta.

Pianonsoiton opiskelu lv. 2022-2023

>>   Haapajärven pianopaikkojen haku (lasten ja aikuisten ryhmät)
>>   Nivalan pianopaikkojen haku (lasten ja aikuisten ryhmät)
>>   Pyhäjärven pianopaikkojen haku (lasten ja aikuisten ryhmät)
>>   Reisjärven pianopaikkojen haku (lasten ryhmät)

Kitara-basso-rumpukoulussa opiskelu lv. 2022-2023

>>   Haapajärven kitara-, basso- ja rumpukoulun oppilaspaikkojen haku
>>   Nivalan kitara-, basso- ja rumpukoulun oppilaspaikkojen haku
>>   Pyhäjärven kitara-, basso- ja rumpukoulun oppilaspaikkojen haku
>>   Reisjärven kitara-, basso- ja rumpukoulun oppilaspaikkojen haku

Viulunsoiton opiskelu lv. 2022-2023

>> Haapajärven viulunsoiton oppilaspaikkojen haku
>> Nivalan viulunsoiton oppilaspaikkojen haku
>> Reisjärven viulunsoiton oppilaspaikkojen haku

Harmonikansoiton opiskelu lv. 2022-2023

>> Haapajärven harmonikansoiton yksilöopetuksen oppilaspaikkojen haku
>> Pyhäjärven harmonikansoiton yksilöopetuksen oppilaspaikkojen haku

Kirkkourkujen soiton opiskelu lv. 2022-2023

>> Nivalan kirkkourkujen oppilaspaikkojen haku

Laulun opiskelu lv. 2022-2023

>> Haapajärven yksinlaulun oppilaspaikkojen haku
>> Nivalan yksinlaulun oppilaspaikkojen haku
>> Pyhäjärven yksinlaulun oppilaspaikkojen haku


HENKILÖTIETOLOMAKE 2022-2023

Jokaisella kurssilla täytetään HENKILÖTIETOLOMAKE, jossa opiskelijan on ilmoitettava mahdollisiin alennuksiin oikeuttavat perusteet.

>> Tästä voit täyttää ja tulostaa henkilötietolomakkeen lv. 2022-2023 (.pdf)
>> Tästä pääset ilmoittautumaan kursseille sähköisesti


OPINTOSETELIHAKU 2022-2023

Kenelle?

Opetushallitus on myöntänyt Jokilatvan opistolle opintosetelityyppistä valtionavustusta opintomaksujen kattamiseen lukuvuodelle 2022–2023. Opintoseteliä voivat hakea maahanmuuttajat, eläkettä saavat, työttömät, oppimisvaikeuksia kokevat sekä sellaiset henkilöt, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta. Opintosetelillä alennetaan koulutukseen osallistumisesta aiheutunutta opintomaksua.

Ryhmät, joiden kouluttautumista opintoseteleillä voidaan tukea:

Maahanmuuttajiat, joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Turvapaikanhakijat eivät kuulu tähän ryhmään.

Eläkkettä saavat henkilöt, jotka eivät ole ansiotyössä.

Työttömät, jotka ovat kokopäivätyöhön käytettävissä tai jotka odottavat sovitun työn alkamista. Työttömiksi voidaan myös lukea pitkäksi ajaksi lomautetut henkilöt.

Henkilöt, joilla on oppimisvaikeuksia. Lähtökohtana on henkilön oma kokemus oppimisvaikeuksista.

Henkilöt, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta ja jotka eivät kuulu laajennetun oppivelvollisuuden piiriin.

Miten haetaan?

Opintosetelihakemus tulee toimittaa 3.10.2022 mennessä opistolle. Vain määräaikaan mennessä tulleet hakemukset huomioidaan.

>> Tästä voit hakea opintoseteliä sähköisesti
>> Tästä voit täyttää ja tulostaa opintosetelin hakulomakkeen (.pdf)
 


VAPAAOPPILASPAIKAT 2022-2023

Vapaaoppilaspaikkaa ovat oikeutettuja hakemaan kaikki alle 17-vuotiaat oppilaat. Vapaaoppilaspaikalla oleva oppilas on vapautettu lukuvuoden aikana yhden kurssin kurssimaksusta. Hakemus toimitetaan opistolle 3.10.2022 mennessä sähköisesti tai opiston toimistoon.

>> Tästä voit täyttää ja tulostaa vapaaoppilaspaikan hakulomakkeen (.pdf)
>> Tästä voit hakea vapaaoppilaspaikkaa sähköisesti

Huom! Sähköinen haku tapahtuu Kunta-akkuna -lomakkeella, joka avautuu 1.8.2022.