Todistukset

Jokaisesta opintopiiristä saa pyynnöstä läsnäolotodistuksen, mikäli on osallistunut vähintään ¾ tunneista. Todistuspyynnöt on toimitettava kansalaisopiston toimistoon. Kahta vuotta vanhemmista todistuksista laskutamme 5 €.