Siirry sisältöön

Arjen virrasta innon lähteelle

Mikä on Jokilatvan opisto?

Jokilatvan opisto on Nivalan, Haapajärven, Pyhäjärven ja Reisjärven alueella toimiva kansalaisopisto, jossa voivat kaiken ikäiset kuntalaiset opiskella ja harrastaa.

Lukuvuoden 2017–2018 suunnitelmassa tuntimäärämme on noin 19 200. Haapajärven osastossa tuntimäärä on 5 500, Nivalan osastossa 7 450, Pyhäjärven osastossa 4 100 ja Reisjärven osastossa noin 2 150. Opetuksesta 36 % on musiikin opetusta, 27 % käden taitojen opetusta, 19 % liikunnan ja terveyden opetusta, 8 % kuvataiteen opetusta ja 5 % kielten opetusta. Opetusta järjestetään tulevana lukuvuonna 430 kurssilla.

Uutta koulutustarjontaa lukuvuonna 2017-2018

Tuleva lukuvuosi sisältää aiemmilta vuosilta tuttuja kursseja, mutta runsaasti myös aivan uutta kurssitarjontaa. Uusia kursseja on erityisesti kielissä, kädentaidoissa, kuvataiteissa ja liikunnassa. Uutuudet on merkitty ohjelmaan keltaisella palkilla. Keväällä ja kesän aikana esitettyjä toiveita olemme mahdollisuuksien mukaan yrittäneet toteuttaa. Itselle sopivia ja kiinnostavia kursseja kannattaa etsiä opiston koko toiminta-alueelta!

Vapaaoppilaspaikkoja alle 16 –vuotiaille opiskelijoille

Jokilatvan opistossa myönnetään viisi (5) vapaaoppilaspaikkaa kutakin osastoa kohden eli yhteensä 20 vapaaoppilaspaikkaa.

Vapaaoppilaspaikkaa ovat oikeutettuja hakemaan kaikki alle 17-vuotiaat oppilaat. Vapaaoppilaspaikalla oleva oppilas on vapautettu lukuvuoden aikana yhden kurssin kurssimaksusta. Vapaaoppilaspaikat myönnetään hakemusten perusteella pedagogisin ja sosiaalisin perustein.

Huoltajan allekirjoittama hakemus toimitetaan 2.10.2017 mennessä lähimpään opiston toimipisteeseen. Hakemuslomakkeita saa opiston toimistosta tai osoitteesta www.jokilatvanopisto.fi/lomakkeet.

Opintoseteleitä haettavana

Lukuvuodeksi 2017-2018 Opetushallitus on myöntänyt Jokilatvan opistolle 8 500 euron määrärahan kohdennettavaksi maahanmuuttajien, senioriväestön (+63 v.) ja eläkkeellä olevien, peruskoulun päättäneiden nuorten, työttömien sekä alhaisen pohjakoulutuksen omaavien ja oppimisvaikeuksia kokevien henkilöiden koulutusten kurssimaksuihin. Opintoseteliavustuksella on tarkoitus edistää em. kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden koulutukseen hakeutumista.

Maahanmuuttajillatarkoitetaan Suomeen muuttaneita ulkomaalaisia henkilöitä, joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa.

Työttömillätarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat ilman työtä ja kokopäivätyöhön käytettävissä tai jotka odottavat sovitun työn alkamista. Työttömiksi voidaan myös lukea pitkähköksi ajaksi lomautetut henkilöt. 

Senioriväestöllä tarkoitetaan 63 vuotta täyttäneitä henkilöitä.

Eläkkeellä olevilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka Kansaneläkelaitoksen tai Eläketurvan tietojen mukaan saavat eläkettä eivätkä ole ansiotyössä.

Peruskoulun  päättäneillä nuorilla tarkoitetaan alle 20-vuotiaita nuoria, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa sekä kaikkia alle 25-vuotiaita koulutustakuun piirissä olevia nuoria.

Alhaisen pohjakoulutuksen omaavilla henkilöillä tarkoitetaan henkilöitä, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta

Oppimisvaikeuksia kokevien osalta määrittelyn lähtökohtana on henkilön oma kokemus oppimisvaikeuksista. Oppilaitos ja opiskelija arvioivat yhdessä edellytykset opintojen aloittamiseen tällä perusteella.

Mainittuihin kohderyhmiin kuuluvat henkilöt hakevat opintoseteliä hakulomakkeella, joka on noudettavissa opiston toimistosta tai tulostettavissa opiston verkkosivuilta os.  www.jokilatvanopisto.fi/lomakkeet. Hakemus voidaan lähettää myös www-lomakkeena samasta osoitteesta. Opintosetelihakemus tulee toimittaa 2.10.2020 mennessä opistolle. Mikäli ensimmäisen hakukierroksen jälkeen on vielä opintoseteleitä käyttämättä, julistetaan 2. hakukierros erikseen ilmoitetulla tavalla.

Tervetuloa opiskelemaan ja hyvää alkavaa lukuvuotta kaikille!
Jokilatvan opiston väki